Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc Công ty tuyển dụng tại www.timviecnhanh.com
Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc
Tên Công ty: Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc
Email: caobn05i@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Hà Nội
Mô tả: Thực hiện tất cả mọi công việc trong ngành điện lực
Điện thoại: 02412200795
Quy mô công ty: Trên 500 người
Tiêu chí hoạt động:
Website: ://.ngc*******vn

Nguồn thông tin công ty: Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

Xem chủ đề mới nhất cùng thể loại: