Cong ty TNHH May Tinh Phuong Hoang Công ty tuyển dụng tại www.timviecnhanh.com
Cong ty TNHH May Tinh Phuong Hoang
Tên Công ty: Cong ty TNHH May Tinh Phuong Hoang
Email: phuonghoangpc@gmail.com
Địa chỉ: So 69 Bach Dang Nui Deo - Thuy Nguyen - Hai Phong
Mô tả: kinh doanh may tinh, may van phong, thiet bi camera quan sat, thiet bi bao dong chong chom
Điện thoại: 0313.776.266
Quy mô công ty: 20-50 người
Tiêu chí hoạt động:
Website:

Nguồn thông tin công ty: Cong ty TNHH May Tinh Phuong Hoang

Xem chủ đề mới nhất cùng thể loại: