Trung Tâm Kinh Doanh Bitis Đà Nẵng Công ty tuyển dụng tại www.timviecnhanh.com
Trung Tâm Kinh Doanh Bitis Đà Nẵng
Tên Công ty: Trung Tâm Kinh Doanh Bitis Đà Nẵng
Email: voquangnghia84@gmail.com
Địa chỉ: Đường Số 02 - Kcn Hòa Khánh-Quận Liên Chiểu-Đà Nẵng
Mô tả: Tiền thân của Trung tâm kinh doanh Biti’s Đà Nẵng là Chi nhánh Biti’s Đà Nẵng được thành lập ngày 20/08/1994 trụ sở tại 246 Ông Ích Khiêm – TP. Đà Nẵng. Sau hơn 12 năm Chi nhánh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Tổng Công ty ra quyết sách đầu tư nâng cấp Chi nhánh thành Trung tâm nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bên cạnh mở rộng mặt bằng Kho vận chứa bán thành phẩm tại khu vực Đà Nẵng. Từ đầu năm 2005 Ban Quản lý dự án thuộc Tổng Công ty tiến hành xây dựng Trung tâm đến tháng 04/2006 Trung Tâm Kinh Doanh Biti’s Đà Nẵng toạ lạc tại Đường số 2 – KCN Hoà Khánh – TP. Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động. Tổng diện tích sử dụng 5.114m2 Trung tâm xây dựng theo lối kiến trúc Nhà Văn phòng – Nhà Kho. Đội ngũ CBNV gồm 80 nhân sự, Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý thị trường 07 tỉnh Khu vực Miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2007: Đến tháng 06/ 2007, TTKD Biti’s Đà Nẵng có 231 TGPP tại 07 tỉnh thành. Doanh thu thực hiện 06 tháng đầu năm 2007 đạt 15 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2006 (tương ứng tăng 2,8 tỷ đồng). Số lượng đạt 254.237 đôi, tăng trưởng 18,7% tương ứng tăng 40.202 đôi so với cùng kỳ năm 2006. Tiền thân của Trung tâm kinh doanh Biti’s Đà Nẵng là Chi nhánh Biti’s Đà Nẵng được thành lập ngày 20/08/1994 trụ sở tại 246 Ông Ích Khiêm – TP. Đà Nẵng.
Sau hơn 12 năm Chi nhánh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Tổng Công ty ra quyết sách đầu tư nâng cấp Chi nhánh thành Trung tâm nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bên cạnh mở rộng mặt bằng Kho vận chứa bán thành phẩm tại khu vực Đà Nẵng. Từ đầu năm 2005 Ban Quản lý dự án thuộc Tổng Công ty tiến hành xây dựng Trung tâm đến tháng 04/2006 Trung Tâm Kinh Doanh Biti’s Đà Nẵng toạ lạc tại Đường số 2 – KCN Hoà Khánh – TP. Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động. Tổng diện tích sử dụng 5.114m2 Trung tâm xây dựng theo lối kiến trúc Nhà Văn phòng – Nhà Kho. Đội ngũ CBNV gồm 80 nhân sự, Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý thị trường 07 tỉnh Khu vực Miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi).
Tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2007: Đến tháng 06/ 2007, TTKD Biti’s Đà Nẵng có 231 TGPP tại 07 tỉnh thành. Doanh thu thực hiện 06 tháng đầu năm 2007 đạt 15 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2006 (tương ứng tăng 2,8 tỷ đồng). Số lượng đạt 254.237 đôi, tăng trưởng 18,7% tương ứng tăng 40.202 đôi so với cùng kỳ năm 2006.
Điện thoại: 0511.3738607 – line 107
Quy mô công ty: 50-100 người
Tiêu chí hoạt động:
Website:

Nguồn thông tin công ty: Trung Tâm Kinh Doanh Bitis Đà Nẵng

Xem chủ đề mới nhất cùng thể loại: